EU och svenska skogen

EU och svenska skogen

EU ska inte ha någon rätt att lagstifta om skogen i Sverige men det har ändå blivit en viktig del av klimatpolitiken. Det kan till och med bli så att nya regler kommer att ge EU-kommissionen rätten att bestämma hur mycket skog Sverige får avverka, vilket kan verka lite konstigt och orättvist.

Det var i somras som EU-kommissionen presenterade ett lagförslag om hur medlemsländerna ska redovisa sina utsläpp och upptag av koldioxid genom markanvändning som jordbruk och skogsbruk. Själva syftet med det här förslaget är att man ska kunna räkna ut varje lands klimatpåverkan och målet är att får bort nettoutsläppen. I praktiken betyder detta att EU får rätt att besluta om en referensnivå för hur mycket skog varje medlemsland får avverka inom ramen för hur stora utsläpp som får göras.

Det negativa med detta förslaget är att det skulle slå hårt mot både tillväxten och sysselsättningen i Sverige. Man kan även se en skiftning i fokuset på debatten, från att diskutera hur man ska bevara skogen, till att handla om hur man kan använda skogens resurser för att bekämpa klimatförändringar.

Det positiva är att EU erkänner skogen och skogsprodukter som kollager och koldioxidutsläppen i markanvändningssektorn ska bokföras vid skörden. Man erkänner alltså skogsbruket som ett hållbart brukande för att ersätta det fossila, men om avverknings-taket blir för lågt så låser man in just de resurserna som på ett påtagligt sätt kan bidra till att Sverige faktiskt når sina klimatmål.

Det kan ta över ett år innan några nya regler träder i kraft.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *